Gemeente Lingewaard (Gelderland)

Contact gemeente Lingewaard

Kinkelenburglaan 6, 6681 BJ BEMMEL (Postbus 15, 6680 AA BEMMEL)

Tel: 026-3260111
Email: gemeente@lingewaard.nl
Website: http://www.lingewaard.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Lingewaard, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Lingewaard. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Lingewaard die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Lingewaard).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Lingewaard? Neem dan een kijkje op TipLingewaard.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Lingewaard. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Lingewaard

Oppervlakte: 6.914 ha.
Aantal zetels: 29
Aantal inwoners (actueel): 47.342
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 47.342
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 47.217
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 46.963
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 46.822
Aantal burgers gemeente aug 2020: 46.723
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 46.466
Bewonersaantal mei 2018: 46.313
Aantal inwoners januari 2017: 46.182
Aantal inwoners maart 2016: 46.012
Aantal inwoners december 2015: 45.952
Aantal inwoners maart 2015: 45.808
Aantal inwoners mei 2014: 45.768
januari 2014: 45.814
november 2013: 45.751
augustus 2013: 45.689
Aantal inwoners jan 2010: 45.445
Aantal inwoners jan 2009: 45.087
Bevolking jan 2008: 44.617
Inwonersaantal 2007: 44.344
Inwonersaantal 2006: 43.719
Inwonersaantal 2005: 43.176
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Gelderland

Statistieken Gelderland

Aantal inwoners: 2013903
Oppervlakte: 513600 ha.
E-mail: post@gelderland.nl
Website: http://www.gelderland.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Lingewaard? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland