Gemeente Maasdriel (Gelderland)

Contact gemeente Maasdriel

Kerkstraat 45, 5331 CB KERKDRIEL (Postbus 10000, 5330 GA KERKDRIEL)

Tel: 0418-638888
Email: info@maasdriel.nl
Website: https://www.tipbommelerwaard.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Maasdriel, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Maasdriel. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Maasdriel die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Maasdriel).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Maasdriel? Neem dan een kijkje op TipBommelerwaard.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Maasdriel. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Maasdriel

Oppervlakte: 7.546 ha.
Aantal zetels: 21
Aantal inwoners (actueel): 26.190
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 26.190
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 26.011
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 25.504
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 25.452
Aantal burgers gemeente aug 2020: 25.434
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 24.703
Bewonersaantal mei 2018: 24.456
Aantal inwoners januari 2017: 24.250
Aantal inwoners maart 2016: 24.126
Aantal inwoners december 2015: 24.088
Aantal inwoners maart 2015: 24.181
Aantal inwoners mei 2014: 24.164
januari 2014: 24.197
november 2013: 24.177
augustus 2013: 24.146
mei 2013: 24.058
2012: 24.021
Aantal inwoners jan 2010: 23.756
Aantal inwoners jan 2009: 23.798
Bevolking jan 2008: 23.631
Inwonersaantal 2007: 23.514
Inwonersaantal 2006: 23.565
Inwonersaantal 2005: 23.554
Inwonersaantal 2004: 23.521
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Gelderland

Statistieken Gelderland

Aantal inwoners: 2013903
Oppervlakte: 513600 ha.
E-mail: post@gelderland.nl
Website: http://www.gelderland.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Maasdriel? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland