Gemeente Nijmegen (Gelderland)

Contact gemeente Nijmegen

Bezoekadres: Korte Nieuwstraat 6, 6511 PP NIJMEGEN (Postbus 9105, 6500 HG NIJMEGEN)

Tel: 14024
Email: gemeente@nijmegen.nl
Website: http://www.nijmegen.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Nijmegen, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Nijmegen. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Nijmegen die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Nijmegen).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Nijmegen? Neem dan een kijkje op TipNijmegen.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Nijmegen. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Nijmegen

Oppervlakte: 5.763 ha.
Aantal zetels: 39
Aantal inwoners (actueel): 187.011
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 187.011
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 182.465
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 179.100
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 177.359
Aantal burgers gemeente aug 2020: 176.669
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 176.707
Bewonersaantal mei 2018: 176.162
Aantal inwoners januari 2017: 173.556
Aantal inwoners maart 2016: 172.322
Aantal inwoners december 2015: 172.063
Aantal inwoners maart 2015: 170.943
Aantal inwoners mei 2014: 168.840
januari 2014: 168.499
november 2013: 168.195
augustus 2013: 166.672
mei 2013: 166.443
2012: 164.540
Aantal inwoners jan 2010: 162.963
Aantal inwoners jan 2009: 161.817
Bevolking jan 2008: 161.251
Inwonersaantal 2007: 160.907
Inwonersaantal 2006: 159.522
Inwonersaantal 2005: 158.215
Inwonersaantal 2004: 157.466
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Gelderland

Statistieken Gelderland

Aantal inwoners: 2013903
Oppervlakte: 513600 ha.
E-mail: post@gelderland.nl
Website: http://www.gelderland.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Nijmegen? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland