Gemeente Nunspeet (Gelderland)

Contact gemeente Nunspeet

Markt 1, 8071 GJ NUNSPEET (Postbus 79, 8070 AB NUNSPEET)

Tel: 0341-259911
Email: gemeente@nunspeet.nl
Website: http://www.nunspeet.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Nunspeet, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Nunspeet. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Nunspeet die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Nunspeet).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Nunspeet? Neem dan een kijkje op TipNunspeet.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Nunspeet. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Nunspeet

Oppervlakte: 12.953 ha.
Aantal zetels: 21
Aantal inwoners (actueel): 29.074
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 29.074
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 28.733
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 28.223
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 28.021
Aantal burgers gemeente aug 2020: 27.862
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 27.485
Bewonersaantal mei 2018: 27.179
Aantal inwoners januari 2017: 26.892
Aantal inwoners maart 2016: 26.830
Aantal inwoners december 2015: 26.835
Aantal inwoners maart 2015: 26.737
Aantal inwoners mei 2014: 26.704
januari 2014: 26.707
november 2013: 26.643
augustus 2013: 26.671
mei 2013: 26.675
2012: 26.672
Aantal inwoners jan 2010: 26.728
Aantal inwoners jan 2009: 26.714
Bevolking jan 2008: 26.567
Inwonersaantal 2007: 26.583
Inwonersaantal 2006: 26.583
Inwonersaantal 2005: 26.677
Inwonersaantal 2004: 26.634
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Gelderland

Statistieken Gelderland

Aantal inwoners: 2013903
Oppervlakte: 513600 ha.
E-mail: post@gelderland.nl
Website: http://www.gelderland.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Nunspeet? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland