Gemeente Oost Gelre (Gelderland)

Contact gemeente Oost Gelre

Varsseveldseweg 2, 7131 BJ LICHTENVOORDE (Postbus 17, 7130 AA LICHTENVOORDE)

Tel: 0544-393535
Email: gemeente@oostgelre.nl
Website: http://www.oostgelre.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Oost Gelre, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Oost Gelre. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Oost Gelre die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Oost Gelre).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Oost Gelre? Neem dan een kijkje op TipOostGelre.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Oost Gelre. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Oost Gelre

Oppervlakte: 11.044 ha.
Aantal zetels: 21
Aantal inwoners (actueel): 29.971
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 29.971
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 29.840
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 29.603
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 29.574
Aantal burgers gemeente aug 2020: 29.644
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 29.700
Bewonersaantal mei 2018: 29.655
Aantal inwoners januari 2017: 29.634
Aantal inwoners maart 2016: 29.537
Aantal inwoners december 2015: 29.538
Aantal inwoners maart 2015: 29.508
Aantal inwoners mei 2014: 29.657
januari 2014: 29.648
november 2013: 29.683
augustus 2013: 29.788
mei 2013: 29.816
2012: 30.085
Aantal inwoners jan 2010: 30.026
Aantal inwoners jan 2009: 30.012
Bevolking jan 2008: 29.873
Inwonersaantal 2007: 29.853
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Gelderland

Statistieken Gelderland

Aantal inwoners: 2013903
Oppervlakte: 513600 ha.
E-mail: post@gelderland.nl
Website: http://www.gelderland.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Oost Gelre? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland