Gemeente Rheden (Gelderland)

Contact gemeente Rheden

Hoofdstraat 3, 6994 AB DE STEEG (Postbus 9110, 6994 ZJ DE STEEG)

Tel: 026-4976911
Email: gemeente@rheden.nl
Website: http://www.rheden.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Rheden, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Rheden. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Rheden die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Rheden).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Rheden? Neem dan een kijkje op TipRheden.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Rheden. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Rheden

Oppervlakte: 8.435 ha.
Aantal zetels: 27
Aantal inwoners (actueel): 43.584
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 43.584
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 43.435
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 43.525
Aantal burgers gemeente aug 2020: 43.565
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 43.686
Bewonersaantal mei 2018: 43.455
Aantal inwoners januari 2017: 43.654
Aantal inwoners maart 2016: 43.793
Aantal inwoners december 2015: 43.816
Aantal inwoners maart 2015: 43.535
Aantal inwoners mei 2014: 43.561
januari 2014: 43.563
november 2013: 43.603
augustus 2013: 43.618
mei 2013: 43.626
2012: 43.964
Aantal inwoners jan 2010: 43.724
Aantal inwoners jan 2009: 43.679
Bevolking jan 2008: 43.763
Inwonersaantal 2007: 43.950
Inwonersaantal 2006: 44.189
Inwonersaantal 2005: 44.773
Inwonersaantal 2004: 44.886
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Gelderland

Statistieken Gelderland

Aantal inwoners: 2013903
Oppervlakte: 513600 ha.
E-mail: post@gelderland.nl
Website: http://www.gelderland.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Rheden? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland