Gemeente Rozendaal (Gelderland)

Contact gemeente Rozendaal

Kerklaan 1, 6891 CL ROZENDAAL (Postbus 9106, 6880 HH VELP GLD)

Tel: 026-3843666
Email: gemeente@rozendaal.nl
Website: http://www.rozendaal.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Rozendaal, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Rozendaal. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Rozendaal die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Rozendaal).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Rozendaal? Neem dan een kijkje op TipRozendaal.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Rozendaal. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Rozendaal

Oppervlakte: 2.792 ha.
Aantal zetels: 9
Aantal inwoners (actueel): 1.831
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 1.831
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 1.752
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 1.756
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 1.726
Aantal burgers gemeente aug 2020: 1.697
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 1.654
Bewonersaantal mei 2018: 1.611
Aantal inwoners januari 2017: 1.498
Aantal inwoners maart 2016: 1.504
Aantal inwoners december 2015: 1.497
Aantal inwoners maart 2015: 1.502
Aantal inwoners mei 2014: 1.494
januari 2014: 1.500
november 2013: 1.494
augustus 2013: 1.495
mei 2013: 1.511
2012: 1.510
Aantal inwoners jan 2010: 1.495
Aantal inwoners jan 2009: 1.515
Bevolking jan 2008: 1.511
Inwonersaantal 2007: 1.527
Inwonersaantal 2006: 1.502
Inwonersaantal 2005: 1.513
Inwonersaantal 2004: 1.509
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Gelderland

Statistieken Gelderland

Aantal inwoners: 2013903
Oppervlakte: 513600 ha.
E-mail: post@gelderland.nl
Website: http://www.gelderland.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Rozendaal? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland