Gemeente Scherpenzeel (Gelderland)

Contact gemeente Scherpenzeel

Stationsweg 389 a, 3925 CC SCHERPENZEEL GLD (Postbus 100, 3925 ZJ SCHERPENZEEL GLD)

Tel: 033-2772324
Email: info@scherpenzeel.nl
Website: http://www.scherpenzeel.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Scherpenzeel, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Scherpenzeel. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Scherpenzeel die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Scherpenzeel).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Scherpenzeel? Neem dan een kijkje op TipScherpenzeel.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Scherpenzeel. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Scherpenzeel

Oppervlakte: 1.381 ha.
Aantal zetels: 15
Aantal inwoners (actueel): 10.344
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 10.344
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 10.387
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 10.317
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 10.128
Aantal burgers gemeente aug 2020: 10.000
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 9.784
Bewonersaantal mei 2018: 9.769
Aantal inwoners januari 2017: 9.704
Aantal inwoners maart 2016: 9.587
Aantal inwoners december 2015: 9.531
Aantal inwoners maart 2015: 9.515
Aantal inwoners mei 2014: 9.474
januari 2014: 9.496
november 2013: 9.477
augustus 2013: 9.480
mei 2013: 9.430
2012: 9.342
Aantal inwoners jan 2010: 9.316
Aantal inwoners jan 2009: 9.141
Bevolking jan 2008: 9.037
Inwonersaantal 2007: 8.926
Inwonersaantal 2006: 8.933
Inwonersaantal 2005: 8.961
Inwonersaantal 2004: 9.033
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Gelderland

Statistieken Gelderland

Aantal inwoners: 2013903
Oppervlakte: 513600 ha.
E-mail: post@gelderland.nl
Website: http://www.gelderland.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Scherpenzeel? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland