Gemeente Tiel (Gelderland)

Contact gemeente Tiel

Achterweg 2, 4001 MV TIEL (Postbus 6325, 4000 HH TIEL)

Tel: 0344-637111
Email: gemeente@tiel.nl
Website: http://www.tiel.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Tiel, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Tiel. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Tiel die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Tiel).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Tiel? Neem dan een kijkje op TipTiel.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Tiel. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Tiel

Oppervlakte: 3.551 ha.
Aantal zetels: 27
Aantal inwoners (actueel): 42.606
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 42.606
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 42.277
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 41.920
Aantal burgers gemeente aug 2020: 41.962
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 41.995
Bewonersaantal mei 2018: 41.840
Aantal inwoners januari 2017: 41.488
Aantal inwoners maart 2016: 41.469
Aantal inwoners december 2015: 41.502
Aantal inwoners maart 2015: 41.537
Aantal inwoners mei 2014: 41.723
januari 2014: 41.729
november 2013: 41.796
augustus 2013: 41.768
mei 2013: 41.737
2012: 41.304
Aantal inwoners jan 2010: 41.192
Aantal inwoners jan 2009: 41.070
Bevolking jan 2008: 41.132
Inwonersaantal 2007: 41.191
Inwonersaantal 2006: 40.966
Inwonersaantal 2005: 40.542
Inwonersaantal 2004: 40.609
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Gelderland

Statistieken Gelderland

Aantal inwoners: 2013903
Oppervlakte: 513600 ha.
E-mail: post@gelderland.nl
Website: http://www.gelderland.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Tiel? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland