Gemeente Winterswijk (Gelderland)

Contact gemeente Winterswijk

Stationsstraat 25, 7101 GH WINTERSWIJK (Postbus 101, 7100 AC WINTERSWIJK)

Tel: 0543-543543
Email: gemeente@winterswijk.nl
Website: http://www.winterswijk.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Winterswijk, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Winterswijk. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Winterswijk die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Winterswijk).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Winterswijk? Neem dan een kijkje op TipWinterswijk.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Winterswijk. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Winterswijk

Oppervlakte: 13.882 ha.
Aantal zetels: 21
Aantal inwoners (actueel): 29.235
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 29.235
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 29.253
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 29.185
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 29.022
Aantal burgers gemeente aug 2020: 28.893
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 28.907
Bewonersaantal mei 2018: 28.999
Aantal inwoners januari 2017: 28.912
Aantal inwoners maart 2016: 29.002
Aantal inwoners december 2015: 28.937
Aantal inwoners maart 2015: 29.018
Aantal inwoners mei 2014: 28.932
januari 2014: 28.873
november 2013: 28.871
augustus 2013: 28.902
mei 2013: 28.955
2012: 29.014
Aantal inwoners jan 2010: 29.051
Aantal inwoners jan 2009: 29.028
Bevolking jan 2008: 29.182
Inwonersaantal 2007: 29.249
Inwonersaantal 2006: 29.137
Inwonersaantal 2005: 29.275
Inwonersaantal 2004: 29.299
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Gelderland

Statistieken Gelderland

Aantal inwoners: 2013903
Oppervlakte: 513600 ha.
E-mail: post@gelderland.nl
Website: http://www.gelderland.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Winterswijk? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland