Gemeente Zevenaar (Gelderland)

Contact gemeente Zevenaar

Kerkstraat 27, 6901 AA ZEVENAAR (Postbus 10, 6900 AA ZEVENAAR)

Tel: 0316-595111
Email: gemeente@zevenaar.nl
Website: http://www.zevenaar.nl/

Zetelverdeling

Participatie

Gemeente Zevenaar, een gemeente die nooit stil staat.

Iedere dag maken we weer nieuwe plannen. Van de inrichting van een speelplek in de straat tot een toekomstvisie voor heel de gemeente Zevenaar. En van het maken van een duurzaamheidsbeleid tot het ontwikkelen van een parkeerbeleid.

Participatiebeleid

Om voor al die gemeentelijke plannen de betrokkenheid en samenwerking met bewoners, ondernemers, organisaties en andere belanghebbende partijen (lees: de gemeenschap) goed te regelen, is het hebben van een participatiebeleid wenselijk.

In het participatiebeleid staat minimaal:

  1. De algemene uitgangspunten van participatie die gelden bij ieder participatieproces (van onderop, inclusiviteit, mate van betrokkenheid én inspraak).
  2. De handvatten voor de gemeente om bewuste keuzes te maken over de omvang, het niveau, de burgerbetrokkenheid en de vorm van participatie.
  3. De instrumenten die helpen om participatie goed te kunnen organiseren, zoals het hebben van een burgerpanel en het doen van lokaal marktonderzoek.

Daarnaast werkt de overheid aan nieuwe landelijke wetgeving, waarbij van gemeenten wordt gevraagd om participatie goed te regelen. De belangrijkste regelgeving voor lokale gemeenten zijn:

  1. Wet Versterking participatie op decentraal niveau
  2. De Omgevingswet
  3. Wet Open overheid

Uitgangspunten participatie

Algehele regel is: Elke inwoner in Zevenaar die wil, moet mee kunnen doen.

Hierbij ligt het accent op:

  1. Participatie is maatwerk. Per project (denk hierbij ook aan gebiedsontwikkelingen in het kader van de nieuwe omgevingswet) wordt onderzocht wie de belanghebbende partijen zijn. Bepaald wordt de behoefte van de gemeenschap en de gewenste mate van participatie.
  2. Alle participatie is inclusief. Dat betekent dat de wijze van burgerparticipatie aan de hand van taalgebruik, werkvormen en communicatiemiddelen zo goed mogelijk aansluiten op de wensen en mogelijkheden van de doelgroep (de gemeenschap van Zevenaar).
  3. Het verkrijgen van representatieve onderzoeksresultaten. Uiteindelijk wordt de (gewenste) participatie getoetst op representativiteit. Het betreft het aantal deelnemers en de verdeling van de respondenten (demografische variabelen).
  4. Zorg voor een onafhankelijke begeleider (het liefst niet afkomstig uit de gemeente).

Onderzoek- en participatiebureau Invior helpt bij het maken en uitvoeren van een participatiebeleid. Wilt u inwoners ook betrekken bij het maken van beleid? En zoekt u inwoners die willen meedenken en meepraten over lokale maatschappelijke vraagstukken in gemeente Zevenaar? Neem dan een kijkje op TipZevenaar.

Ga uit van de kracht van de gemeenschap. Organiseer vandaag nog een burgerberaad of burgerforum in Zevenaar. Vraag bijvoorbeeld Invior naar de mogelijkheden.

Statistieken Zevenaar

Oppervlakte: 10.610 ha.
Aantal zetels: 27
Aantal inwoners (actueel): 45.050
bevolkingsaantal CBS januari 2024: 45.050
bevolkingsaantal CBS januari 2023: 45.054
bevolkingsaantal CBS januari 2022: 44.645
Bevolkingsaantal CBS januari 2021: 44.096
Aantal burgers gemeente aug 2020: 44.011
Bevolkingsaantal CBS januari 2019: 43.507
Bewonersaantal mei 2018 (na samenvoeging van gemeente Rijnwaarden): 43.466
Aantal inwoners januari 2017: 32.379
Aantal inwoners maart 2016: 32.341
Aantal inwoners december 2015: 32.271
Aantal inwoners maart 2015: 32.210
Aantal inwoners mei 2014: 32.282
januari 2014: 32.254
november 2013: 32.321
augustus 2013: 32.331
mei 2013: 32.383
2012: 32.308
Aantal inwoners jan 2010: 31.907
Aantal inwoners jan 2009: 31.809
Bevolking jan 2008: 31.816
Inwonersaantal 2007: 31.887
Inwonersaantal 2006: 31.680
Inwonersaantal 2005: 31.499
Inwonersaantal 2004: 26.014
Bezig met laden...

Personen zoeken

in:

Provincie: Gelderland

Statistieken Gelderland

Aantal inwoners: 2013903
Oppervlakte: 513600 ha.
E-mail: post@gelderland.nl
Website: http://www.gelderland.nl/

Personen toevoegen/wijzigen

Aanvullingen of wijzigingen voor Zevenaar? Geef ze aan ons door!

Onderzoeksresultaten
Overheid in Nederland